TERCÜME

Türk lehçeleri ve eski eser tercümeleri

Rusça ve Slav dilleri, Ermenice, Türk lehçelerive eski eser tercümeleri konusunda çeviri hizmetleri yapmaktadır.Konsolosluk, vize işlemleri veya kamu kurum ve kuruluşlara verilecek diploma, transkript , YÖK denklik belgeleri, pasaport, maaş belgeleri, emeklilik belgeleri, işyeri izin belgeleri, evlilik cüzdanı, imza sirküleri, boşanma kararları, şirket yönetim kurulu kararları, şirket ortaklık belgeleri, oda sicil kayıt belgesi, şirket hisseleri, aile nüfus kayıt örneği, adli sicil belgeleri, gümrük belgeleri, askerlik durum belgeleri, ikametgah belgeleri, teknik, hukuk, tıp, medikal, mühendislik, ekonomi, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik, makine, inşaat, mekatronik, metalurji, tekstil gibi bölümlerin metinleri, sözleşmeleri, konularda uzman ve profesyonel yeminli tercümanlarımız ile başta İngilizce, hizmeti vermektedir.